[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/x/ - Wróżbita Maciej

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 607ee8d632a07.vichan.jpg (39,29 KB, 400x407, mems.jpg) ImgOps Exif Google

 No.61

kolekcjonujemy w tym temacie zjebów i szurów z osobliwymi ezo-poglądami, turbosłowian i innych foliarzy (nie mówię że wszyscy to świry w negatywnym sensie, po prostu zakładam galerię postaci i osobliwości)

ja zaczynam
https://michalxl600.blogspot.com/
https://mukisalonblog.wordpress.com/

 No.62

oczywiście pan Wiesław Miernik, sporo inby się u niego dzieje
>leczniczy naszyjnik z Buddą, dzięki któremu się nie starzeje
>nadprzyrodzona moc, która obraża go w ten sposób, że wplata "złe słowa" w teksty słuchanych przez niego piosenek
xD

 No.63

adolf kudliński

 No.64

Marek Podlecki i jego Deparchator xD najwyraźniej miał rację, bo zdechł niedawno… pewnie Mossad go sprzątnął

 No.65

File: 608202e89ef4a.vichan.jpg (277,11 KB, 752x1092, janpajak_10_2_2015.jpg) ImgOps Exif Google


 No.66

>>65
przejrzałem parę wpisów, srogie grzyby xD ile on w to pracy włożył…

 No.67
[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]