[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/psl/ - Polityka

duda debil
Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 606b5c9c13340.vichan.jpg (51,25 KB, 480x360, 1581606191840474649.jpg) ImgOps Exif Google

 No.300

 No.301

szanuję za wywołanie bólu dupy mladego sojarstwa i kurek tłiterowych xD Dx

 No.302

File: 606b5d445062d.vichan.png (18,93 KB, 752x157, Zrzut ekranu 2021-04-05 20….png) ImgOps Google

Tygodnik NIE jak zwykle dobrze podsumował pajaca

 No.303

>>301
🏠 na 🌳 →
← lena
wykop →
← 8kun[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]