[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/psl/ - Polityka

duda debil
Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 605f976697c79.vichan.jpg (26,71 KB, 490x435, clown.jpg) ImgOps Exif Google

 No.295

dwójka debili-dronów się spotka, a motłoch się pewnie cieszy xD

 No.296

beda razem szczytowac?

 No.297

>>296
u bideta to może być trudne

 No.298

Putin też zaproszony i Xiaoping
Żeby tylko Dupa sie nie zesikał bo wstyd będzie

 No.299

Żarty o dziadku z demencją i teokracie same się piszą. Żeżu mocno, jak widzę mordy obu.[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]