[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/ac/ - Komiks i animacja

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)


Regulamin | TOR | IRC | Peja Gała | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 6106bd5b7bcf7.vichan.jpg (116,76 KB, 500x724, opinie.jpg) ImgOps Exif Google

 No.24[Odpowiedź]

Jak oceniacie?

 No.25

dobry, bardzo, niektórym się wyda przeintelktualizowany, ale po tym poznasz normika, że sięgnie po jackassów albo ćpuna że sięgnie po kuotasonesii czy cośFile: 60c8e5d6dbf75.vichan.jpg (260,3 KB, 2000x1270, 1623600903021.jpg) ImgOps Exif Google

 No.23[Odpowiedź]

>Stary, co jeśli Superman był trzema małymi dziewczynkami?
>To się nie przyjmie


File: 6075be2131c9b.vichan.jpg (244,65 KB, 3000x2000, 1618325587128.jpg) ImgOps Exif Google

 No.15[Odpowiedź]

/wc/ /wco/

 No.22

File: 60a0e8543ac8f.vichan.jpg (109,5 KB, 734x1024, 1621156434816.jpg) ImgOps Exif Google
File: 60977e15b419a.vichan.jpg (116,67 KB, 1280x1145, a19704063d0764cf4839007690….jpg) ImgOps Exif Google

 No.17[Odpowiedź]

steven universe tred

 No.18

ty jesteś zdrowy na umyśle?

 No.19

>>18
o co te spiny?

 No.20

wzdryg

 No.21

>>20
przecież tego nie ma w bajce to tylko jakieś filmiki na ytFile: 5f47f972eb2c5.vichan.jpg (850,87 KB, 2108x950, komiks esesman.jpg) ImgOps Exif Google

 No.1[Odpowiedź]

posten de besten
2 posty oraz 1 obrazek pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.4

File: 60107b5d854be.vichan.png (144,94 KB, 1815x1854, 1tosoyjr.vichan-0.png) ImgOps Google

Zachęcam innych anonów do postowania Profesora

 No.5

File: 6019d8535fea6.vichan.jpg (302,12 KB, 800x1151, wielki.jpg) ImgOps Exif Google

tu z innej beczki xD

 No.6

>>5
/a/ to nie tutaj

 No.7

>>4
NARESZCIE KURWA CZEKALEM NA TEN FRED

 No.16

File: 6075c04f54db0.vichan-0.png (949,71 KB, 744x4862, bartoszeski4.png) ImgOps Google

File: 6075c04f54dc0.vichan-1.png (148,18 KB, 2108x950, bartoszeski3.png) ImgOps Google

File: 6075c04f54dc5.vichan-2.png (64,9 KB, 1510x948, bartoszeski2.png) ImgOps Google

File: 6075c04f54dca.vichan-3.png (366,58 KB, 1748x4244, bartoszeski.png) ImgOps Google
Usuń post [ ]
Wstecz [1] Dalej | Catalog
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]