[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/a/ - Anime i manga

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 60be18d6a411a.vichan.png (2,28 MB, 1400x990, 1622216557870.png) ImgOps Google

 No.81

Yuri general

Ten wątek dotyczy:
*Zrzuty ekranu, strony i dyskusja na temat ogólnych serii, aktualnych lub starych, nieobjętych istniejącym wątkiem, czy to yuri, fanservice, podtekst czy gogle. Kanon i niekanon są mile widziani.
*Wiadomości o rzeczach interesujących nas.
*Oryginalna treść, która nie pasuje do żadnego konkretnego tematu wątku.
*Prawie wszystko, co nie ma lub nie potrzebuje własnego wątku

 No.82

op zaczął treda z potencjałem a tred się sam zamknął[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]