[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/a/ - Anime i manga

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 5f4aab216a21b.vichan.gif (345,37 KB, 600x680, 1598683548151.gif) ImgOps Google

 No.19

ale zapieprza

 No.20

na takim martwym to będzie z 2 lata zapierdalać na strone 10

 No.21

File: 5f4ab6137f673.vichan.gif (345,33 KB, 600x680, na_10_2_lata.gif) ImgOps Google

>>20
spokojniej tu proszę

 No.22

File: 5f4abda3ba941.vichan.png (154,62 KB, 380x380, 380px-TH155v2Marisa.png) ImgOps Google

>Fajny rowerek, Reimu. Pożyczę go sobie na czas nieokreślony.

 No.24

>>22
marisa ukradła mój cenny przedmiot

 No.25

>>24
Ślimaki też ukradła.[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]