[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/a/ - Anime i manga

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)


Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 5f47eba185fdb.vichan.jpg (90,74 KB, 1031x1763, rei.jpg) ImgOps Exif Google

 No.4[Odpowiedź]

anonki w koncu mamy tematyczne, zrobcie zeby nasze polskie /a/ nie zdechlo po tygodniu

 No.5

File: 5f47ec05b38f1.vichan.jpg (202,7 KB, 920x1280, asuka wojenna.jpg) ImgOps Exif Google

co mam robić?

 No.6

File: 5f47ec29771b0.vichan.png (2,98 MB, 1920x1080, E01_Yo_Pulls_on_Black_Rabb….png) ImgOps Google

mam już prawie 30 lat

nie chce mi sie już gadać o bajkach a jakąś obejrzę jakąś starą z rzadka, znajdz sobie jakieś nowocioty i naucz je into bajki

 No.7

File: 5f47ec5dc5bdd.vichan.jpg (66,65 KB, 960x790, TETSUO KENEDA.jpg) ImgOps Exif Google

>>5
postuj te no, chińskie bajkiFile: 1598489594683.gif (728,68 KB, 420x236, nichijou drei.gif) ImgOps Google

 No.1[Odpowiedź]

nichijou get :3

 No.2

File: 1598489681188.jpg (177,99 KB, 833x1102, AKUKINTV.jpg) ImgOps Exif Google

niezły get opie

 No.3

File: 1598496027044.jpg (34,76 KB, 480x480, 1587745048132.jpg) ImgOps Exif Google

od kiedy lurkuje a lurkuje jak poyebon widze taki get. Czy moge sie do ciebie zwracać: el komendante ?Usuń post [ ]
[1] [2] Dalej | Catalog
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]